שפכים תעשייתיים

כללי

חברת S²  מציעה מגוון רחב של פתרונות וטכנולוגיות עבור שימושים תעשייתיים שונים. הקו המנחה של החברה הוא התאמת פתרון לכל לקוח תוך שימת דגש על:

 • שיפור איכות השפכים לצורך עמידה בתקנות.
 • עלות טיפול שוטפת זולה ככל האפשר
 • מינימום השקעות – שימוש במתקנים ובציוד קיים ככל שניתן.
 • יישום מהיר של הפתרון.
 • ליווי בהתנהלות מול הרשויות בעת היישום ולאחר מכן

טכנולוגית סילוק מתכות במפעלי ציפוי מתכות

חברת S²  פיתחה ומיישמת טכנולוגיה ייחודית לסילוק מתכות משפכים של מפעלי ציפוי מתכות. הטכנולוגיה מבוססת על השימוש בסודיום ופוטסיום אלומינט. תוצאות הטיפול של S² כוללות:

 • סילוק יעיל של רוב המתכות הכבדות לרבות ניקל וכרום.
 • סילוק יעיל של זרחן ופלואוריד.
 • איכות קולחין טובה:   <20 NTU
 • כל התהליך נעשה ב-pH  ניטרלי, כך שהשפכים המטופלים עומדים בתקן ללא תוספת מלחים וכימיקלים נוספים לצורך נטרול


יתרונות התהליך:

 • הטכנולוגיה לרוב זולה יותר מטכנולוגיות מקבילות
 • הגבלת כמות המלחים המוספת לקולחין בהשוואה לשימוש בסודה קאוסטית וחומצות
 • הגבלת כמות המוצקים ככלל והרעילים בפרט לפינוי בהשוואה לשימוש בסיד.
 • הטכנולוגיה אינה מחייבת שינוי מהותי במתקנים קיימים.

טיפול בשפכי משחטות עופות ובתי מטבחיים

חברת S²  יישמה בהצלחה תהליך לטיפול פיסיקו-כימי בשפכי משחטות עופות ובתי מטבחיים. התהליך מבוסס על שימוש בסודיום אלומינט (או פוטסיום אלומינט) שמאפשר סילוק יעיל של המוצקים המרחפים (TSS) ושומנים וזאת במקביל לנטרול השפכים החומציים. הקולחין המתקבלים בתהליך עומדים בתקנות ולעיתים אף יותר מזה. הרחקת השומנים הנה עד לרמה אשר לא ניתנת למדידה בשיטות המקובלות.
חברת S²  השתתפה במספר פרויקטים ניסיוניים אשר הוגדרו כמוצלחים בנושאים של טיפול בתמלחות ושפכים המכילים דם.
זאת ועוד, החברה שיפרה את תפקודם של מתקנים קיימים ללא צורך ברכישת חדשים.
ברוב המקרים היישום היה מיידי ויעיל.

יתרונות התהליך:

עלות הטיפול נמוכה משמעותית מעלות הטיפול ה"מתחרה" בעזרת אלום  וסודה קאוסטית, וזאת תוך הקטנת כמות מלחים המוספים לצורך הטיפול.
שיפור איכות הטיפול בתמלחות מתהליכי ההכשרה, בעזרת סודיום אלומינט מאפשרים פינוי התמלחות לים.

תעשיית המזון

חברת S²  מיישמת את השימוש בסודיום/פוטסיום אלומינט במתקנים לטיפול בשפכים תעשייתיים דוגמת: עיבוד בשרים, סלטים, שירותי מזון מוכן, תעשיית צ'יפס ותעשיית ממתקים. בעזרת הטיפול ניתן להשיג הרחקה יעילה של מוצקים מרחפים ושומנים ובכך לעמוד בתקנות להזרמת שפכים תעשייתים. לחברת S²  יכולת לשפר ההפעלה של מתקנים קיימים ע"י הרצת ניסויים בשטח המפעל, שדרוג ציוד, לימוד וליווי המפעילים.

יתרונות התהליך:

 • עלות הטיפול נמוכה יותר בצורה משמעותית מעלות הטיפול בעזרת אלום עם סודה קאוסטית או קואגולנטים אחרים הקיימים בשוק
 • עבור שפכים חומציים (pH<6.0) שימוש בסודיום/פוטסיום אלומינט הינו בעל השפעה כפולה: אספקת חומר פעיל לקואגולציה ותיקון  pH.
 • כמות המלחים המוספים לשפכים נמוכה בהרבה בהשוואה לטיפולים מקבילים

טכנולוגיה לטיפול בשפכי רפתות וחזיריות

שפכי רפתות מהווים מטרד אקולוגי וגורמים לעומסים בלתי סבירים במט"שים, הטכנולוגיות שפותחו בישראל ובעולם עד כה לא סיפקו מענה סביר. התקנות בארה"ב אוסרות פינוי שפכים בעלי עומס אורגני גבוה לגופי מים, ופיזור המוצקים על שטחים חקלאיים מותנה באישור הרשויות. התהליך שפותח על ידי חברת S²  מאפשר טיפול בשפכי מכון חליבה וחצר ההמתנה ברפתות ובשפכי חזיריות.

התהליך מסלק:

 • מוצקים המרחפים (TSS ) עד לרמה הנדרשת 90%
 • COD של החומר האורגני המרחף 60%
 • זרחן עד לרמה הנדרשת 90%
 • חנקות לרמה סבירה 50%

 

השפכים המטופלים עד לרמה הזו ניתנים להזרמה לביוב והמשך טיפול במתקן שפכים העירוני.
בשנת 2007 חברת S²  הקימה מתקן ראשוני מסוגו (β site) אשר הופעל ברפת גדולה (מעל 300 פרות) ומטפל בשפכי מכון החליבה וחצר ההמתנה.
הפתרון הינו מוכר ובעידוד משרד החקלאות ורשות המים. למתקן יש אישור הזרמה לביוב וקליטה במט"ש.
עלות הטיפול בשפכים (כימיקלים וחשמל) סבירים ובכך נמנעה סגירת הרפת.
החברה עובדת בשיתוף פעולה עם חברות שמספקות מתקנים לטיפול פיזיקו כימי במטרה לבצע אופטימיזציה של עלויות הכימיקלים

ליווי ויעוץ – מפעל לקליטת שפכים אורגנים ומינרלים

מפעל הפעיל שני קווי טיפול נפרדים בשפכים אורגניים ומינרליים, שפכים בעלי הרכב משתנה המגיעים למפעל במכליות. המפעל עמד בפני מכרז על המשך הפעלה, כאשר המתקן לא הצליח לעמוד בכמויות השפכים הנדרשות לטיפול.
תוך כדי ליווי של החברה ובהנחייתה, הוזזו קוuים והמערך שודרג (כל הציוד של השדרוג היה מצוי בשטח המפעל) וקיבולת המפעל עלתה ואף גברה על הביקושים לטיפול.