שפכים עירוניים

כללי

החברה מיישמת בהצלחה שימוש בכימיקלים במתקני טיפול שפכים עירוניים (מט"ש). הטיפול פיזיקו-כימי מקובל ברחבי העולם, ונמצא בשימוש נרחב במתקנים גדולים.
בחלק גדול של מתקנים בקנדה, ארה"ב ובסקנדינביה, הטיפול הנו פיסיקו-כימי בלבד עקב מגבלות טמפרטורה. בישראל, תוכננו מרבית מתקני הטיפול בשפכים על בסיס טיפול פיסיקלי וביולוגי, על כן יש מקום להתייעלות ושדרוג ביישום של כימיקלים על בסיס התשתית הקיימת, גישה זו מהווה פריצת דרך טכנולוגית וכלכלית בישראל.

מעבר למגבלות התשתית של המט"שים (אוכלוסיה גדלה והספיקות אל המט"שים גדלות בהתאם) ולחסכון הכלכלי הטמון בטכנולוגיה ישנו הפן הרגולטיבי ההולך ומחמיר בשנים האחרונות ומביא את השימוש בכימיקלים לנפוץ יותר.

השימוש בכימיקלים במתקני טיפול בשפכים עירוניים מאפשר השגת היעדים הבאים:

●    הגדלה מיידית של קיבולת המט"ש, ללא צורך בבניה של קווי טיפול ואגנים נוספים.
●    שיפור איכות הקולחין לצורך השבת מים לחקלאות ולתעשייה.
●    הורדת ריכוז זרחן בהתאם לדרישות התקן במינימום השקעה.
●    הרחקת זרחן למניעת היווצרות סטרוביט בקווי המט"ש.
●    הרחקת מתכות כבדות ושומנים למניעת הרעלת הביומסה.
●    הרחקת צבע, והתאמת קולחין שניוני לחיטוי ב- UV
●    שיפור תפקוד המתקן: חסכון בעלויות חשמל ופינוי בוצה.
●    הקטנת השקעה בבניית מתקנים חדשים, תוך שילוב של טיפול כימי וביולוגי.
●    מתן מענה עונתי לבעיות שונות במט"ש: בעיות שיקוע, הסמכה וסחיטה הנגרמות משינויים בביומסה, קבלת זרמים חריגים ו\או השבתה זמנית של חלקים במט"ש ועוד.

הדגש בפתרונות המוצעים על ידי  S²  הוא על היותם ישימים כלכלית, זמינים מיידית ומוכחים מדעית. מהנדסי חברת S²  יבצעו ניתוח נתוני התפקוד של המתקן כולל בדיקות מעבדה, תשומות המתקן ומעקב שוטף. לאחר ניתוח הנתונים, החברה תמליץ על היישום האופטימלי על בסיס המצב הקיים.
במידה ויש הצדקה לשינויים, מהנדסי החברה מטמיעים את הטכנולוגיה תוך ניתוח תפקוד המתקן בזמן אמת וליווי הצוות המקצועי של המט"ש.

הגדלת קיבולת מתקנים קיימים

טיפול פיזיקו-כימי בשיקוע הראשוני (CEPT-Chemically Enhanced Primary Treatment ) הינו בעל פוטנציאל להגדלת קיבולת הקווים הקיימים במט"ש עד 30% וניתן ליישום מידי. השימוש בכימיקלים מתקנים עם שיקוע ראשוני יכול לדחות את הצורך בבניית מתקן חדש או הרחבתו של זה הקיים בכמה שנים.

ליישום CEPT, שיקוע ראשוני מוגבר, מספר יתרונות מובהקים:

●    הגברת קצב שיקוע: לפי מתכנני מתקנים פי 4 משיקוע טבעי.
●    שיפור דחיסות הבוצה הראשונית (ריכוז מוצקים גבוה יותר)
●    הורדת עומסים אורגניים על הריאקטורים הביולוגיים- ירידה בצריכת חמצן (עלויות חשמל) והפחתה בכמות ה-WAS
●    שיפור עיכול ע"י הגדלת היחס בין בוצה ראשונית ל-WAS- הגדלת תפוקת המתאן.
●    יישום של הסמכה משותפת של בוצות (במידה ומתאים לתשתית במט"ש)
●    הקטנה משמעותית בפינוי בוצה בגלל הקטנת כמות הבוצה היבשה ושיפור המיצוק.
●    חסכון בצריכת פולימרים והפעלת מערכת המיצוק.

שיפור איכות הקולחין

מצוקת המים המאפיינת את מדינת ישראל מחייבת השבת מי קולחין לצרכים חקלאיים.
ע"י טיפול פיזיקו-כימי, ניתן לשפר את איכות הקולחין ביציאה ממתקנים אינטנסיביים ואקסטנסיביים ובכך לספק את האיכות הנדרשת. התוצאות הן מיידיות וללא צורך בהשקעה.

שימוש ב- CEPT להורדת עלות הטיפול במט"ש

מתקנים בהם ישנם אגני שיקוע ראשוני, ניתן ליישם שימוש ב- CEPT (שיקוע ראשוני מוגבר)

יישום ה- CEPT חוסך בעלויות התפעול של המט"ש על ידי:

●    הורדת צריכת חשמל במערכת האוורור עקב הורדת העומס האורגני בראקטור הביולוגי.
●    הקטנת כמות הבוצה העודפת (WAS ) המפונה למערכת העיכול.
●    הקטנת עלות פינוי בוצה יבשה בגלל פירוק מוגבר והקטנת כמות הבוצה הכללית.
●    הקטנת צריכת פולימר עבור הסמכת בוצה ומיצוק בוצה.
●    הקטנת שעות עבודה של המיצוק חוסך בחשמל ובשחיקת הציוד
●    הגברת ייצור מתאן אשר יכול לשמש ליצירת חשמל

שילוב של טיפול פיזיקו-כימי יחד עם טיפול ביולוגי, מאפשר חסכון משמעותי בעת השקעה לצורך בניית מתקן חדש.

שימוש מושכל מאפשר השגה של מספר מטרות בו זמנית ובכך לא רק לכסות את ההוצאה עבור הקואגולנט, אלא גם לגרום לחסכון כולל בתפעול יעיל וחכם של המט"ש.

הרחקת זרחן

1.    שיפור איכות המים

הרעלת מקורות מי שתיה על ידי אצות שמקורן בריכוזי זרחן גבוהים במים הינה תופעה מוכרת ההופכת נפוצה בעולם. בעקבות זאת, הרגולטור בישראל הציב דרישות מחמירות לריכוז זרחן מרבי בהזרמת הקולחין לנחלים.
הרחקת הזרחן במקור, הינה דרך יעילה להפחתה ומניעה של גידול אצות בגופי מים שונים. כידוע, הרחקת ביולוגית של זרחן הינה מוגבלת ועם כניסתן לתוקף של תקנות ועדת ענבר נדרשו מתקני טיפול שפכים עירוניים רבים לשפר את איכות קולחיהם.  יישום של  מלחי אלומיניום לטובת שיקוע כימי של זרחן הינה טכנולוגיה הרווחת ונפוצה לשימוש בכל העולם.
החברה מיישמת את ההרחקה הכימית במספר מט"שים.

2.    מניעת שיקע struvite

להרחקת זרחן כימית ישנו היבט נוסף של מניעת הצטברות סטרוביט (struvite) בצנרות וציוד בקו הטיפול האנאירובי (מעכלים, משאבות, מחליפי חום, צנטרפוגות, צנרות ועוד). מספר לא קטן של מט"שים סובל מתופעת היווצרות גידולי סטרוביט בצינורות.
שימוש בסודיום אלומינט במעכלים לצורך הרחקת הזרחן במערכות העיכול מונעת היווצרות סטרוביט. בנוסף, שימוש בסודיום אלומינט מעלה את האלקליניות ומסייע בייצוב התהליך הביולוגי.