שיפור איכות הקולחין במפעל בתעשייה הכימית תוך מתן דגש על היבט הכלכלי

תיאור הבעיה


מפעל כימי גדול בישראל מייצר שפכים בריכוז מזהמים אורגני גדול מאוד (COD > 60,000 מג'ל) שמחייב פינוי יקר של השפך. החברה התבקשה לבצע ניתוח מקורות המזהמים ולהציע פתרונות טכנולוגיים. בוצע סקר מקורות השפכים ונבנה מודל של מקורות והיקף המזהמים. מתוצאות הניתוח הוכנה תוכנית ליישום סילוק מקורות הזיהום.
אחד מהיישומים מתייחס לתפקוד של עמודת זיקוק ישנה (1976):

הפתרון
החברה המליצה על יישום בקרה ממוחשבת של עמודת הזיקוק שימוש בתוכנית בקרה שפותחה על ידה. החברה לא המליצה להחליף את עמודת הזיקוק. הבקרה הותקנה במתקן.

תוצאות
הפעלת מערכת הבקרה אפשרה להוריד את ריכוז החומר האורגני בתחתית העמודה מ 3-5% לפחות מ- 0.07% , מה שאיפשר הזרמת השפכים לביוב העירוני: צח"כ (COD) < 800 מג"ל.
הפעלת המערכת איפשרה מחזור של החומר האורגני לשימוש חוזר.
ניתן להפעיל את המתקן באופן אוטומטי בעזרת בקרה יציבה תוך תיקון מהיר של הפרעות
השבה של החומר האורגני מתחתית העמודה. אופן ביצוע הפרויקט אפשר החזר ההשקעה תוך מספר חודשים.


מערכת בקרה ממוחשבת לשיפור תפקוד עמודת זיקוק

היה לכם מעניין לקרוא? שתפו עם אנשים נוספים.

שתף ב-facebook
שתף ב-email
שתף ב-whatsapp
שתף ב-linkedin