פרסומים

פרסומים במדיה אודות החברה

חברת S²: איך להוזיל ולייעל טיפול במי שפכים, ינון אבישר
"חברה המעניקה שירותיה לענקי התעשיה בישראל ולמיגזרים חקלאיים ועירוניים, יודעת להפוך את שפכי תעשיית האלומיניום שנועדו להישלח לרמת חובב, לחומר ההופך מים רעילים למים מועילים"
מוסף ירוק +, עיתון הארץ. מרץ 2009

מצב חרום במשק המים: תהליך זול ויעיל לטיפול בשפכים לצורך השבתם לחקלאות אינו מנוצל במלוא עצמתו, רם אבירז
"טיפול פיזיקו-כימי, המקובל מזה שנים בעולם, מסוגל לפתור במהירות בעיות שפכים תעשייתיים, עירוניים וחקלאיים – ביעילות גבוהה, איכות תקנית ובעלות סבירה"
מוסף ירוק +, עיתון הארץ. מרץ 2009

שימוש בקואגולנטים לטיפול בשפכי תעשיה, ס.וייץ, ס. ורמן, א. סטרחובסקי
"קואגולציה כימית מעלה את יעילות ההרחקה של מוצקים מרחפים בשפכים עד ל- 90% מאשר זו המבוססת על שיקוע גרביטציוני בלבד. זוהי שיטת טיפול ותיקה מאוד, הנמצאת היום בשימוש נרחב במט"שים מהגדולים בעולם".
גיליון מים והשקיה- ירחון ארגון עובדי המים. אפריל 2005

טיפול פיזיקו-כימי להורדת רמת המוצקים המרחפים בקולחים, ס.וייץ, ס. ורמן, א. סטרחובסקי
"מתקני "פיילוט" רבים הוקמו בסיוע ממשלתי במטרה לפתור את בעיות שפכי הרפתות, אולם נכון להיום לא נמצא פתרון ישים טכנית וכלכלית. טכנולוגיה המשלבת מפרדה יעילה וטיפול פיזיקו-כימי הוכיחה את עצמה במסגרת פיילוט שנערך ברפת יהודה"
גיליון מים והשקיה- ירחון ארגון עובדי המים. ספטמבר 2005

היה לכם מעניין לקרוא? שתפו עם אנשים נוספים.

שתף ב-facebook
שתף ב-email
שתף ב-whatsapp
שתף ב-linkedin