מה חדש בתחום?

הרחקת זרחן

חברת S² מיישמת הרחקת זרחן משפכים עירוניים במתקני טיפול שלישוני. שימת דגש על: השימוש בכימיקלים

קראו עוד »

פרסומים

פרסומים במדיה אודות החברה חברת S²: איך להוזיל ולייעל טיפול במי שפכים, ינון אבישר"חברה המעניקה

קראו עוד »