הפעלת שיקוע ראשוני עם חצי נפח תפעולי

תיאור הבעיה


במט"ש עירוני עם שני משקעים ראשוניים, אחד המשקעים יצא מכלל שימוש עקב תקלה בגורפים. כתוצאה מכך, הקולחין הראשוני הכיל עומס אורגני גבוה שהכביד על הריאקטורים הביולוגים, העלה את צריכות החשמל במט"ש ופגע באיכות הקולחין השניוני ביציאה מהמט"ש. כתוצאה מהפגיעה הנ"ל לקוח מי הקולחין סרב לרכוש את קולחי המט"ש

הפתרון
הפעלת שיקוע ראשוני מוגבר (Chemically Enhanced Primary Treatment – CEPT) על ידי הזרמה של סודיום אלומינט בכניסה של המשקע היחיד.

תוצאות
המתקן המשיך לתפקד עם משקע בודד תוך קבלת קולחין ראשוני משופר (ירידה משמעותית בריכוז TSS ו-COD), במקביל  לעלייה בריכוז המוצקים בבוצה הראשונית, וכל זה תוך שיפור באיכות הקולחין ביציאת המט"ש.

היה לכם מעניין לקרוא? שתפו עם אנשים נוספים.

שתף ב-facebook
שתף ב-email
שתף ב-whatsapp
שתף ב-linkedin