הגדלת קיבולת של מט"ש

תיאור הבעיה

מט"ש עירוני עם שני קווים מקבילים לטיפול בשפכים תוכנן לטפל ב- 11,000m3 ליום לכל קו. ספיקת השפכים במט"ש עלתה ל- 14,000m3 ליום, ולפיכך מצריך את הפעלתו של הקו הנוסף. השמשת שני הקווים עבור הספיקה הנ"ל אינה כדאית, תביא לעליה בצריכת החשמל ועלויות התחזוקה.

הפתרון

שימוש בשיקוע ראשוני מוגבר (CEPT –Chemically Enhanced Primary Treatment) בעזרת הזנת כימיקלים ע"מ להוריד את העומס האורגני על הריאקטור הביולוגי.

תוצאות

המתקן המשיך לתפקד עם קו טיפול שפכים יחיד במשך כשנה.
הושג חסכון בעלויות החשמל תוך מינון מתאים של כימיקלים.
איכות הקולחין ביציאה מהמט"ש לא נפגעה.
הזנת הכימיקלים הופסקה עם ירידה בספיקת שפכים הנכנסת.

הגדלת הקיבולת של קו אחד של מט"ש על ידי שיקוע מוגבר.

היה לכם מעניין לקרוא? שתפו עם אנשים נוספים.

שתף ב-facebook
שתף ב-email
שתף ב-whatsapp
שתף ב-linkedin