אופן הפעולה

פתרונות טכנולוגיים המיושמים בשטח מול הלקוח עפ"י הקו המנחה:
לספק את דרישת הלקוח באמצעות פתרון טכנולוגי או כימי. הפתרון חייב כמובן להיות יישים מבחינה טכנית וכלכלית
יישום הטכנולוגיות של S² נעשה במספר שלבים ומאפשר את שקיפות הפרויקט כלפי הלקוח. באופן זה יכול הלקוח להחליט על המעבר לשלב הבא ביישום הפתרון.

בדיקת התכנות

 • הגדרת הבעיה של הלקוח
 • ניסויים מעבדתיים בשטח וניתוח התוצאות
 • סריקת הטכנולוגיות האפשריות.
 • בחינת המצב הקיים היום במפעל (שדרוג הקיים או חדש).
 • כתיבת דו"ח הכולל הצדקה כלכלית עבור הפתרון המוצע.

הכנת הצעה עסקית ליישום

 • הרכבת תרשים זרימה של הטכנולוגיה הנבחרת (מתקן חדש או שדרוג המתקן הקיים).
 • הערכת עלות התהליך (ציוד ועלויות משתנות).
 • צורת יישום – TurnKey – בנייה עצמית או הצעה מחברות בניית מתקנים.
 • אחריות על הביצועים של התהליך והמתקן.

יישום

 • מעקב אחר יישום השינויים במתקן או הקמת המתקן החדש.
 • הרצת המתקן עד לקבלת הביצוע המובטח.
 • ליווי והדרכת המפעילים.
 • מעקב אחר ביצועי המתקן.