אודות

החברה
חברת S² (ס.ו. פיתוח ויזמות בע"מ) הוקמה בשנת 2000 במטרה לפתח וליישם טכנולוגיות חדשניות בטיפול בבעיות שפכים עירוניים ותעשייתיים ובתהליכי מחזור. המייסדים, ד"ר סמי ורמן ופרופ' סמי וייץ, הינם מהנדסים כימיים בעלי שנות ותק רבות וניסיון עשיר בתחום. החברה מחויבת למתן פתרונות ברי קיימא, ולפיכך מקפידה כי פיתוחיה יעמדו בדרישות הסביבתיות המחמירות ביותר, בד בבד יהיו ישימים וכדאיים כלכלית.
S² מחויבת למתן פתרון מלא – החל משלב האבחון, דרך בחינת החלופות, וכלה ביישום, קרי – הטמעה ובליווי הלקוח עד לקבלת תפקוד שוטף של הטכנולוגיה והמערכת. S² מלווה את הלקוח מול הרשויות, תוך סיוע בהשגת אישורים לחריגות במידת הצורך.

מגוון הטכנולוגיות לטיפול בשפכים ומחזור כוללות:
פינוי ומחזור תמיסות פסולת של תעשיות האלומיניום בישראל תוך ייצור כימיקלים בעלי ערך הניתנים לשימוש בטיפול בשפכים מסקטורים מגוונים.
עשרות יישומים מוצלחים של טיפול פיזיקו-כימי במפעלי תעשיה רבים בישראל, בתחומי עיבוד מתכות, תעשיית המזון, משחטות עופות ובתי מטבחיים, רפתות, בתי זיקוק, מחזור בקבוקי פלסטיק ועוד. כמו כן הטמעת השימוש בכימיקלים במתקני טיפול בשפכים עירוניים לצורך הוזלת הוצאות הטיפול, הגדלת הקיבולת של מתקנים, שיפור איכות הקולחין וסילוק זרחן.